Prof. Dr. Kasım KÜÇÜKALP

Prof. Dr. Kasım KÜÇÜKALP

Prof. Dr. Kasım KÜÇÜKALP


16.08.1974 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 1999 yılında DEÜ İlahiyat Fakültesini tamamladı. 2000 yılında BUÜ İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi oldu. Yüksek Lisansta “Nietzsche’nin Postmodernizme Felsefe Bakımından Etkileri” başlıklı çalışmasını Prof. Dr. Ahmet Cevizci danışmanlığında 2002 yılında tamamladı. Doktorada ise, aynı danışman hocanın rehberliğinde “Batı Felsefesinin Dekonstrüksiyonuna Yönelik İki Yaklaşım: Heidegger ve Derrida” konulu doktora çalışmasını Şubat 2008 yılında tamamladı. 2011 yılında doçent, 2017 yılında ise profesör olan Küçükalp halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Felsefe Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Temel uzmanlık alanı modern ve çağdaş Batı düşüncesi olan Küçükalp’in özellikle çağdaş postyapısalcı ve postmodern felsefeler üzerine yayımlanmış makale, kitap, kitap bölümü ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır.

Diğer Değerlendirme Kurulu Üyeleri