Prof. Dr. Ömer TORLAK

Prof. Dr. Ömer TORLAK

Prof. Dr. Ömer TORLAK

1961 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Pazarlama Bilim Dalında 1984 yılında yüksek lisans, 1991 yılında doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi’nden aldı. 1986-1996 yılları arasında özel sektörde çalıştı. 1996-1999 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümünde 1999-2012 yılları arasında akademik kariyerini sürdürdü. 2002 yılında doçent, 2007 yılında profesör oldu. 

Prof. Dr. Ömer Torlak’ın bireysel ve müşterek yayınlanmış Girişimcilik, İkiyüzlü Pazarlama, Pazarlama Ahlakı, Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, Pazarlama Stratejileri, Modern Pazarlama, Tüketim, Belediyelerde Hizmet Yönetimi ve Pazarlama, Yeni Müşteri, Pazarlamaya Giriş başlıklı kitaplar yanında kitap editörlükleri, kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ile ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş çok sayıda bildirisi yayınlandı. Yayınları çok sayıda atıf aldı.

Yedi İklim Dergisinde öyküleri, Nihayet Dergisinde deneme ve düşünce yazıları yazamaya devam eden Torlak’ın İnce Çizgi adlı romanı 2021 yılında yayınlandı.

2012-2015 döneminde Karatay Üniversitesi Rektörlüğü, 2015-2019 yılları arasında Rekabet Kurumu başkanlığı görevinde bulundu. 2016-2018 yılları arasında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği yaptı. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde akademik çalışmalarını sürdürüyor.


Diğer Değerlendirme Kurulu Üyeleri