Yarışma Koşulları


Kudüs Konulu Ödüllü Deneme Yarışması Şartnamesi

1. AMAÇ

Kudüs’ün tarihsel gelişimine ve geleceğine yönelik yeni yaklaşımlar sunulmasına, Kudüs bilincinin ve duyarlılığının diri tutulmasına destek olmak.
Gençlerin duygu ve düşüncelerini “deneme” türüne uygun olarak yazılı hale getirilmelerini teşvik etmek.

2. KONU

Yarışmanın konusu Kudüs’tür.

3. KAPSAM VE KATILIMCILAR

Yarışma; yurtiçinde ve yurtdışında lisans düzeyinde eğitim alan tüm öğrencilerin, Kudüs konusunda duygu ve düşüncelerini deneme türünde ifade etmelerini ve Değerlendirme Kurulu tarafından puanlama sonucu başarılı bulunanların ödüllendirilmesini kapsamaktadır.

4. YARIŞMA KOŞULLARI

 • Eserlerde Kudüs konusu işlenecektir.
 • Eserler; A4 kağıdına, 1.5 satır aralığıyla ve 12 puntoyla, Times New Roman yazı karakteriyle yazılacaktır.
 • Eserler en az bir (1), en fazla dört (4) A4 sayfası uzunluğunda olacaktır.
 • Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
 • Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmamış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış / kazanamamış, dereceye girmiş / girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti halinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmeyi kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan eserlerin her türlü telif hakkı Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’na ait olacaktır.
 • Yayınlanmaya değer bulunan eserler kitap haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. İlk 13 (on üç) eserin Arapça / İngilizce çevirileri yapılarak; basılı, dijital, web ve sosyal medya ortamlarında paylaşılması sağlanacaktır.
 • Her öğrenci, yalnızca bir eserle, katılım sağlama hakkına sahiptir.
 • Eserler, katılımcılar tarafından www.maveraodulleri.com adresine, PDF formatında yüklenecektir.
 • Katılımcılar kişisel bilgilerini www.maveraodulleri.com adresinde yer alan elektronik forma eksiksiz ve doğru bir biçimde girilmelidir.
 • Ödül paylaştırılamaz, kazanan kişinin hakkıdır, başka birine kesinlikle devredilemez.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler, değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir.
 • Kazanan öğrencilerin ödül başvurularında kimlik ve öğrenci bilgilerini ibrazı zorunludur.
 • Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı; ihtiyaç halinde ve gerekli gördüğü durumlarda yarışmayı iptal etme veya erteleme hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya katılım sağlayan herkes şartnamede yazan kuralları kabul etmiş sayılır.

SON KATILIM: 10 MAYIS


İyilik, ‘Ben’de Başlar!

 • YARIŞMANIN AMACI NE?İyilik konusunda 'farkındalık bilinci' oluşturmayı amaçlıyoruz.
 • KİMLER KATILABİLİR?Ön Lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alan 29 yaş altı öğrenciler katılabilir.
 • YARIŞMA TAKVİMİ NEDİR?İlan Tarihi: 25 Mart 2021
  Son Teslim: 10 Mayıs 2021
  Ödül Töreni: 26 Haziran 2021
Mavera Ödülleri 2021 Akif Emre Anısına İyilik, ‘Ben’de Başlar!

YARIŞMA DETAYLARI

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

İlk 3 kişiye Dizüstü Bilgisayar İlk 13 kişiye Endülüs Seyahati

YARIŞMAYA KATIL

YARIŞMA TAKVİMİ

İlan Tarihi: 25 Mart 2021
Son Teslim: 10 Mayıs 2021
Ödül Töreni: 26 Haziran 2021

YARIŞMAYA TAKVİMİ