Yarışma Koşulları

KONU

“ALİYA İZZETBEGOVİÇ ANISINA KÜRESEL BARIŞ VE ADALET” KONULU ÖDÜLLÜ “DENEME” YARIŞMASI ŞARTNAMESİ/2019

ANLAM VE AÇILIM

Deneme yarışmasının konusu, “Aliya İzzetbegoviç” değil; “Küresel Barış ve Adalet”tir. Ancak, yakın geçmişte, Aliya İzzetbegoviç küresel barışın ve adaletin iyi örneklerinden ve öncülerinden birisi olduğu için; konunun ele alınması sırasında, kendisinin bu bağlamdaki duygu, düşünce ve davranışlarının da göz önünde bulundurulması tercih edilecektir..

AMAÇ

 1. Genel olarak; üniversite gençliğini okumaya, araştırmaya, duygularını ve düşüncelerini yazıya dönüştürüp başkalarıyla paylaşmaya teşvik etmek.
 2. Özel olarak; çağdaş dünyanın emperyalist güçlerinin bir yandan küresel barış ve adaletten söz ederken, öte yandan savaş ve zulüm üreten mekanizmaları kurmalarına ve korumalarına dikkati çekmek.

KAPSAM VE KATILIM

Deneme yarışmasına; yurt içinde ve yurt dışında ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim alan 30 yaş altı öğrenciler katılabilir.

YARIŞMA ŞARTLARI

 1. Eserlerde; Aliya İzzetbegoviç’le sınırlı olmamakla birlikte, Aliye İzzetbegoviç anısına “Küresel Barış ve Adalet” konusu işlenecektir.
 2. Edebi tür olarak; “deneme” özelliklerine uygun olmasına özen gösterilecektir.
 3. Eserler; A4 kağıda, 1,5 satır aralığıyla, 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman karakteriyle, 600-1500 kelime arasında olacak şekilde yazılacaktır.
 4. Yazım kuralları açısından; Türk Dil Kurumu’nun Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
 5. Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmeyi kabul etmiş sayılacaktır.
 6. Yarışmaya katılanlar; belirlenen ve ilan edilen ödüller dışında, herhangi bir hak talep etmeyeceklerdir.
 7. Yarışmaya katılan eserlerin her türlü telif hakları Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’na ait olacaktır. Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı yazarların isimlerine yer vermek kaydıyla eserleri kullanabilecektir. Yarışmaya başvuran ve eserlerini gönderen yarışmacılar telif haklarını Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’na devretmeyi kabul etmiş sayılacaktır.
 8. Yayınlanmaya değer bulunan eserler; kısmen ya da tamamen, kitap haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kitaplaştırma aşamasında eserler, editör kontrolünden geçirilecek ve gerekli görülen noktalarda düzeltmeler yapılacaktır. Bu bağlamda, ilk 13’e giren eserlerin Arapça, İngilizce ve Boşnakça çevirileri de yapılarak; 4 dilde basılı, dijital, web ve sosyal medya ortamlarında paylaşılması planlanmaktadır.
 9. Her yarışmacı, sadece bir(1) eserle katılım sağlama hakkına sahiptir.
 10. Yarışmaya katılan eserler, katılımcılar tarafından; maveraodulleri.com adresine, Doc, Docx (Microsoft Word) ve PDF formatında yüklenecektir.
 11. Katılımcılar, kişisel bilgilerini; maveraodulleri.com adresinde bulunan elektronik başvuru formuna doğru ve tam olarak gireceklerdir.
 12. Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler; değerlendirmeye alınmayacak, sahibine iade edilmeyecektir.
 13. Ödüller, kazanan kişilerin kendilerine has olup; paylaşılması veya başkalarına devredilmesi söz konusu değildir.
 14. Dereceye giren yarışmacıların; ödül başvurularında kimlik ve öğrenci belgelerini, bilgilerini ibraz etmeleri zorunludur.
 15. Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı; gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu hallerde, yarışmayı iptal etme ya da erteleme hakkına sahiptir.
 16. Yazılarda hamasi (kahramanlık, yiğitlik ve abartılı) ibarelerin olduğu yazılar dikkate alınmayacaktır.

PUANLAMA ESASLARI

Yarışmaya katılan eserler; aşağıdaki esaslara göre, Değerlendirme Kurulu tarafından, iki aşamalı olarak (ön değerlendirme ve son değerlendirme yapılarak) puanlanacaktır:

 1. Teknik açıdan (Yazım kurallarına uygunluk bakımından) değerlendirilmesi. (33 puan)
 2. Estetik açıdan (Dil, üslup, imaj, imge, nükte gücü ve güzelliği bakımından) değerlendirilmesi. (33 puan)
 3. İçerik açısından (Konuyu anlama ve anlatma ile ilgili mesaj, muhteva, özgünlük, derinlik bakımından) değerlendirilmesi. (33 puan)

YARIŞMA TAKVİMİ

 1. İlan tarihi: 11 ŞUBAT 2019
 2. Son teslim tarihi: 12 NİSAN 2019
 3. Sonuç açıklama ve ödül töreni tarihi:25 MAYIS 2019

ÖDÜLLER

 1. Birinci: Macbook Air Mqd52tu marka-model dizüstü bilgisayar ve Bosna gezisi.
 2. İkinci: Lenovo Ideapad 330 Core i7 marka-model dizüstü bilgisayar ve Bosna gezisi.
 3. Üçüncü: Lenovo Ideapad 330 Core i5 marka-model dizüstü bilgisayar ve Bosna gezisi.
 4. Mansiyon: Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu olan 7 kişiye Bosna gezisi.
 5. Özel ödül: Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı yurtlarında kalanlardan ve yarışmaya katılanlardan seçilecek 3 öğrenciye, mansiyon ödülleri kapsamına Bosna gezisi.

Not-1: Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı ödüllerde bulunan bilgisayarların temin edilememesi durumunda muadil bir marka-model bilgisayar ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Not-2: Bosna gezisi için, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı; vize, tur ve konaklama giderlerini karşılayacaktır. Pasaport ücreti, harcırahlar ve seyahat sırasındaki özel harcamalar katılımcılara ait olacaktır.

DEĞERLENDİRME KURULU:

 • Dr.ABDURRAHMAN  BABACAN
 • Doç.Dr.Alev ERKİLET
 • Dr.Faruk KARAARSLAN
 • Halil İbrahim İZGİ
 • Doç.Dr.Lütfi SUNAR
 • Prof.Dr.Mahmut Hakkı AKIN
 • İsmail Kılıçarslan
 • Zekeriya ERDİM

YÜRÜTME KURULU:

 • Bahri ÇETİN – Mavera ve Sağlık Vakfı Genel Sekreteri
 • Salih AY – Mavera ve Sağlık Vakfı Kurumsal İletişim Uzmanı
 • Serhat HAZNEDAROĞLU – Program Koordinatörü
 • Mehmet Bera Kalay – Program Koordinatörü Yardımcısı
 • Mehmet KIRTORUN
 • Atan AKOVA

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

www.maveraodulleri.com www.maveravakfi.org

basvuru@maveraodulleri.com

Tel: 0216 344 41 35

SON KATILIM: 10 MAYIS


İyilik, ‘Ben’de Başlar!

 • YARIŞMANIN AMACI NE?İyilik konusunda 'farkındalık bilinci' oluşturmayı amaçlıyoruz.
 • KİMLER KATILABİLİR?Ön Lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alan 29 yaş altı öğrenciler katılabilir.
 • YARIŞMA TAKVİMİ NEDİR?İlan Tarihi: 25 Mart 2021
  Son Teslim: 10 Mayıs 2021
  Ödül Töreni: 26 Haziran 2021
Mavera Ödülleri 2021 Akif Emre Anısına İyilik, ‘Ben’de Başlar!

YARIŞMA DETAYLARI

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

İlk 3 kişiye Dizüstü Bilgisayar İlk 13 kişiye Endülüs Seyahati

YARIŞMAYA KATIL

YARIŞMA TAKVİMİ

İlan Tarihi: 25 Mart 2021
Son Teslim: 10 Mayıs 2021
Ödül Töreni: 26 Haziran 2021

YARIŞMAYA TAKVİMİ