Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ

1962, Kırşehir doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Kırşehir’de tamamladı. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde gerçekleştirdi. 1986 yılında Milli Eğitim bünyesinde Felsefe Grubu dersleri öğretmeni olarak çalışırken sosyoloji alanında yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini Türk Modernleşmesi üzerine yaptı. Yüksek Lisans tezinde Türk Modernleşmesinin Osmanlı dönemini, Doktora tezinde ise Türk Modernleşmesinin Cumhuriyet dönemini araştırdı. Bir süre bulunduğu Kanada’da, Kanada örneği üzerinden bir toplumsal uyum politikası olarak çokkültürlülük üzerine, Almanya’da ise Almanya’da yaşayan Türklerin aile yapıları üzerine araştırmalar gerçekleştirdi ve bunları kitaplaştırdı. İslam kültürü ve düşüncesi tarihi, aile kurumu, gençlik, modernite, bilim felsefesi, kimlik, iletişim konularında çok sayıda makalesi ve kitabı bulunan Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, uzun yıllardır “Türkiye’nin Sosyal Tarihi” üst başlığını taşıyan kapsamlı bir araştırmayı yürütmektedir. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi’nde çalışmaktadır.

SON KATILIM: 10 NİSAN

Fıtratın Çağrısı:
İnsan, Aslına Dön!

  • YARIŞMANIN AMACI NE?Fıtrat konusunda 'farkındalık bilinci' oluşturmayı amaçlıyoruz.
  • KİMLER KATILABİLİR?Ön Lisans ve lisans düzeyinde eğitim alan tüm öğrenciler katılabilir.
  • YARIŞMA TAKVİMİ NEDİR?İlan Tarihi: 05 Şubat 2020
    Son Teslim: 10 Nisan 2020
    Sonuç ve Ödül Töreni:
    16 Mayıs 2020
“Fıtratın Çağrısı: İnsan, Aslına Dön!” Konulu Deneme Yarışması

YARIŞMA DETAYLARI

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

İlk 3 kişiye Dizüstü Bilgisayar, İlk 13 kişiye Özbekistan Seyahati

YARIŞMAYA KATIL

YARIŞMA TAKVİMİ

İlan Tarihi: 05 Şubat 2020
Son Teslim: 10 Nisan 2020
Sonuç ve Ödül Töreni:
16 Mayıs 2020

YARIŞMAYA TAKVİMİ