Doç. Dr. Ahmet DAĞ

Doç. Dr. Ahmet DAĞ

Doç. Dr. Ahmet DAĞ

İlk, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladıktan sonra Atatürk üniversitesi felesefe bölümünü bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik görevinde bulunduktan sonra Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Şu anda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Türk-İslam Düşüncesi, Batı Felsefesi, modernite-post-modernite gibi konu ve alanlar üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Son dönem çalışmalarını hümanizm, transhümanizm ve posthümanizm gibi felsefi akımlar üzerinde yoğunlaştırmıştır. Ölümcül Şiddet-Baudrillard’ın Düşüncesi, Çağdaş İngiliz Yahudi Medeniyetinin Oluşumunda David Hume ve Transhümanizm: İnsanın ve Dünyanın Dönüşümü, “İnsansız Dünya: Transhümanizm” ve “Modernleşme Ekseninde Türk Düşüncesi” adlı kitapları yayımlanmıştır. Ayrıca yayımlanmış kitap bölümlerinin ve akademik makalelerinin yanı sıra çeşitli Yolcu, Ayraç, Dil ve Edebiyat, Umran, Kamuda Sosyal Politika, Sözşehri gibi dergilerde ve yayınlarda, Timetürk, Dünya Bülteni, Düşünce Feneri ve Fikir Coğrafyası gibi internet sitelerinde yayımlanmış yazı ve makaleleri bulunmaktadır. 

Diğer Değerlendirme Kurulu Üyeleri