Nasıl Deneme Yazılır?

Deneme Nedir?

Deneme, yazarın belli bir konuya ilişkin kişisel duygu ve düşüncelerini anlattığı metinlere denir. Bu türde ilk yazıları 16. yüzyılda Fransız yazar Michel de Montaigne yazdı ve Essais (Denemeler) adıyla yayımladı. Bugün birçok ülkede ilgiyle okunan edebiyat türünün de adını koymuş oldu. Son biçimine ulaşmamış taslaklar olarak da tanımlanmaktadır.

DENEME ÇEŞİTLERİ

Konularına göre denemeleri üç grubu ayırılır:

  • Kişisel duyarlılık ve dikkati konu alan denemeler: Bu denemeler kişinin kendini sorguladığı denemelerdir.
  • Öğretici – Eleştirel Denemeler: Bu denemeler eleştiriye yakın bireyin toplumun eksik ve yanlışlarıyla kimi yapıt ya da sanatçılarla ilgili bireysel düşünceleri içerir.
  • Toplumsal ve felsefi konularda bireysel düşünceyi anlatan denemeleri: Bu tür denemeler düşünce yönü ağır basan bireyi ve yaşamı sorgulayan denemelerdir.

SON KATILIM: 10 MAYIS


İyilik, ‘Ben’de Başlar!

  • YARIŞMANIN AMACI NE?İyilik konusunda 'farkındalık bilinci' oluşturmayı amaçlıyoruz.
  • KİMLER KATILABİLİR?Ön Lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alan 29 yaş altı öğrenciler katılabilir.
  • YARIŞMA TAKVİMİ NEDİR?İlan Tarihi: 25 Mart 2021
    Son Teslim: 10 Mayıs 2021
    Ödül Töreni: 26 Haziran 2021
Mavera Ödülleri 2021 Akif Emre Anısına İyilik, ‘Ben’de Başlar!

YARIŞMA DETAYLARI

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

İlk 3 kişiye Dizüstü Bilgisayar İlk 13 kişiye Endülüs Seyahati

YARIŞMAYA KATIL

YARIŞMA TAKVİMİ

İlan Tarihi: 25 Mart 2021
Son Teslim: 10 Mayıs 2021
Ödül Töreni: 26 Haziran 2021

YARIŞMAYA TAKVİMİ