Nasıl Deneme Yazılır?

Deneme Nedir?

Deneme, yazarın belli bir konuya ilişkin kişisel duygu ve düşüncelerini anlattığı metinlere denir. Bu türde ilk yazıları 16. yüzyılda Fransız yazar Michel de Montaigne yazdı ve Essais (Denemeler) adıyla yayımladı. Bugün birçok ülkede ilgiyle okunan edebiyat türünün de adını koymuş oldu. Son biçimine ulaşmamış taslaklar olarak da tanımlanmaktadır.

DENEME ÇEŞİTLERİ
Konularına göre denemeleri üç grubu ayırılır:

a) Kişisel duyarlılık ve dikkati konu alan denemeler: Bu denemeler kişinin kendini sorguladığı denemelerdir.

b) Öğretici – Eleştirel Denemeler: Bu denemeler eleştiriye yakın bireyin toplumun eksik ve yanlışlarıyla kimi yapıt ya da sanatçılarla ilgili bireysel düşünceleri içerir.

c) Toplumsal ve felsefi konularda bireysel düşünceyi anlatan denemeleri: Bu tür denemeler düşünce yönü ağır basan bireyi ve yaşamı sorgulayan denemelerdir.

SON KATILIM: 12 NİSAN

Küresel Barış ve Adalet
  • YARIŞMANIN AMACI NE?Küresel Barış ve Adalet konusundaki farkındalığı arttırmayı amaçlıyoruz.
  • KİMLER KATILABİLİR?Lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim alan tüm öğrenciler katılabilir
  • YARIŞMA TAKVİMİ NEDİR?Yarışmaya son katılım: 12 Nisan 2019
Küresel Barış ve Adalet Deneme Yarışması

YARIŞMA DETAYLARI

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

İlk 3 kişiye Bosna-Hersek Seyahati ve PC, Sonraki 10 kişiye Bosna-Hersek Seyahati

YARIŞMAYA KATIL

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmaya son katılım: 12 Nisan 2019

YARIŞMAYA TAKVİMİ