Faydalanabileceğiniz Yardımcı Kaynaklar

Kitap Önerileri:

1. Sosyoloji- Anthony Giddens
2. İslam Sosyolojisi- İlyas ba Yunus
3. Hapishanenin Doğuşu (Michel Foucault)
4. İnsanat Bahçesi- Desmond Morris
5. Mukaddime- İbn Haldun
6. Çağdaş Sosyoloji Kuramları (Ruth A.)
7. Tüketim Toplumu (Jean Baudrillard)
8. Toplumun Mcdonaldlaştırılması (George Ritzer)
9. Gösteri Toplumu (Guy Debord)
10. Kitlelerin İsyanı- Ortega y Gasset
11. Kitle Psikolojisi- Gustave le Bon
12. Sosyal Psikoloji- Sibel Arkonaç
13. Üçüncü Dalga- Alvin Toffler
14. Şenlikli Toplum- Ivan İllich
15. Kesin İnançlılar- Erich Hoffer
16. Ölüm Tohumları – William Engdahl
17. Çalınmış Hasat – Küresel Gıda Soygunu – Vandana Shiva
18. Tohum ve Gıdanın Geleceği Üzerine Manifestolar- Vandana Shiva , Michael Pollan , Carlo Petrini , Prens Charles
19. Yeryüzü Demokrasisi – Vandana Shiva
20. Tohumun Hikâyesi – Vandana Shiva
21. Kaderle Tasarım Arasında Yeni İnsan- Nazife Şişman
22. Sessiz Bahar – Rachel Carson
23. Zehirlenen Çocukluk- Sue Palmer
24. Deccal Tabakta – Kemal Özer
25. Yediklerinizin İçinde Ne Var? – Kemal Özer
26. Satılık Hastalıklar – Ray Moynihan , Alan Cassels
27. Kanser Savaşları – Robert N. Proctor
28. 5G Nesnelerin İnterneti ve Sağlığımız – Prof. Dr. Selim Şeker
29. Yeni Sömürgecilik Açısından Gıda Emperyalizmi – Osman Nuri Koçtürk
30. Sessiz Savaş – Osman Nuri Koçtürk
31. Modern Çöküş- İnsanın Modern Halleri – Prof. Dr. Celaleddin Vatandaş
32. Yüceliş – İnsanlığın Tekamülü Temel Hazıroğlu
33. Karakter Aşınması: Richard Sennett
34. Seküler Aklın Haritası Modernitenin Tanrısız Ütopya Arayışı – Haccac Ali
35. Kendini Arayan İnsan – Rollo May
36. Doğa – Ralph Waldo Emerson
37. Doğal Yaşam ve Başkaldırı/Sivil İtaatsizlik Makalesi ve Walden Gölü – Henry David Thoreau
38. Fıtrat – Ayetullah Murtaza Mutahhari
39. Teknopoli & Kültürün Teknolojiye Teslim Oluşu – Neil Postman
40. Ağ Toplumunun Yükselişi / Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür- 3 Cilt- Manuel Castells
41. Hay bin Yakzan: İbn Tufeyl
42. Faust: Goethe
43. Yitik Cennet: Sezai Karakoç
44. Mekke’ye Giden Yol: Muhammed Esed

Belgesel Önerileri:
1.Ruhun Doysun
2. Food, Inc – Gıda, Ltd.
3. Human Planet – İnsan Gezegeni
Before the Flood – Tufandan Önce
Racing Extinction
What the Health – Sağlık Nedir
4. Yeryüzü: Gezegenin Gücü (Earth: The Power of the Planet)

Film Önerileri:
1. Into the Wild
2. Buğday
3. Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring (2003)
4.DERSU UZALA 1975
5. Downsizing
6. Sprited Away
7. Yazgı
8. Tersine Dünya
9. Avatar 2009
10. Wall•E | 2008, Andrew Stanton

Makaleler
https://islamansiklopedisi.org.tr/fitrat
http://www.lugatim.com/s/f%C4%B1trat
https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuid/issue/32430/296749
http://www.hayrettinkaraman.net/makale/1314.htm
https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuilah/issue/33591/372810
hasankamilyilmaz.com/fitrat-erozyonu-ve-tezkiye.html
https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=18356
https://www.researchgate.net/publication/321834176_Din_ile_Iliskisi_Baglaminda_Fitratin_Mahiyeti
http://acikerisim.aksaray.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12451/1463?show=full#sthash.FV6EnCby.dpbs

SON KATILIM: 10 NİSAN

Fıtratın Çağrısı:
İnsan, Aslına Dön!

  • YARIŞMANIN AMACI NE?Fıtrat konusunda 'farkındalık bilinci' oluşturmayı amaçlıyoruz.
  • KİMLER KATILABİLİR?Ön Lisans ve lisans düzeyinde eğitim alan tüm öğrenciler katılabilir.
  • YARIŞMA TAKVİMİ NEDİR?İlan Tarihi: 05 Şubat 2020
    Son Teslim: 10 Nisan 2020
    Sonuç ve Ödül Töreni:
    16 Mayıs 2020
“Fıtratın Çağrısı: İnsan, Aslına Dön!” Konulu Deneme Yarışması

YARIŞMA DETAYLARI

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

İlk 3 kişiye Dizüstü Bilgisayar, İlk 13 kişiye Özbekistan Seyahati

YARIŞMAYA KATIL

YARIŞMA TAKVİMİ

İlan Tarihi: 05 Şubat 2020
Son Teslim: 10 Nisan 2020
Sonuç ve Ödül Töreni:
16 Mayıs 2020

YARIŞMAYA TAKVİMİ