Chat with us, powered by AITable

Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

AÇIK RIZA ONAY METNİ

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” uyarınca, şirketimiz tarafından sunulan hizmetler ve ilgili yasal düzenlemeler hakkında tarafınıza bilgi verilmiş olup, eğitim sonrasında tarafınıza sunulan aydınlatma metnini okudum ve inceledim. İlgili yasalara göre, “Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı” tarafından kimliğimi belirlemeye yarayan kişisel verilerim, özel nitelikli kişisel verilerim, sağlık verilerim işlenmesine, hizmetlerin sağlanabilmesi ve planlanabilmesi amacıyla gerekli olduğunda ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşılmasına muvafakat ediyorum.

İşbu onay metni kapsamında aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ediyorum:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kişisel veriler; Ad- soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı – baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler, Adli Sicil Kaydı, Diploma Örneği, Gerekli durumlarda Engelli belgesi, Askerlik Durum belgesi, Sağlık raporu, kan Grubu kartı, Biometrik veri, evli olduğu takdirde evlilik belgesi ile vergi numarası, SGK numarası, kredi kart bilgileri, banka hesap bilgileri, imza bilgileri, taşıt plakası, eş ve çocukların adı, soyadı, TC kimlik numarası, acil durumlarda ulaşılması talep edilen yakına ait ad, soyad, telefon numarası vb. bilgiler,

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan iletişim bilgileri; Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler,

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan pazarlama verileri içeren alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.,

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan güvenlik ve iş akışı amacı ile kayıt tutma sureti ile edinilen veriler; Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kartlı veya kartsız geçiş sistemi kayıtları ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar, şirket aracı kullanımı halinde araç takip sistemi kayıtları, şirket içi bilgisayar kullanımına bağlı erişim logları,

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan “Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı” ne yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

“Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı” tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında ayrıca web sitesinde bulunan Aydınlatma Metni ve haklarımı okudum ve bu kapsamda yukarıda izah edildiği şekilde kişisel verilerimin kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, yeniden düzenlenmesine, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılmasına ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılmasına, devredilmesine, sınıflandırılmasına ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenmesine özgür iradem ile KABUL EDİYORUM.

2013 yılında kurulan Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı; insanlığa örnek olacak ahlaklı, ilim ve tevazu sahibi; sağlıklı ve erdemli nesiller yetiştirme gayesiyle yola çıkmıştır.

Hızlı Menü

Copyright: © 2024 Mavera Ödülleri