Chat with us, powered by AITable

Hakkımızda

 

 

2013 yılında kurulan Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı; insanlığa örnek olacak ahlaklı, ilim ve tevazu sahibi; sağlıklı ve erdemli nesiller yetiştirme gayesiyle yola çıkmıştır. Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası birçok faaliyet icra eden vakfımız; ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak, muhtelif alanlarda nitelikli çalışma yapacağına inandığı gençleri imkanları nispetinde desteklemektedir.

Her yıl farklı bir konu özelinde icra ettiğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz “Mavera Ödülleri” yarışmasının gayelerinden birkaçı da gençlerimizin sürekli muhatap olacağı mühim konularda farkındalıklarını arttırmak, bu nevi ehemmiyet arz eden konuların gençlerimizin gündeminde yer edinmesini sağlamak, geleceğimiz olan gençlerin ürettiği fikirleri, düşünceleri, tespit ettiği sorunları ve çözümleri ortak bir havuzda toplayıp çağı yakalamak; gençliğin bakış açılarını daha iyi anlayıp kuşak çatışmasını  önleyecek köprüler oluşturmaktır.

Yarışmamızda dereceye giren öğrencilerimize birbirinden güzel ödüller takdim edilmesinin yanı sıra yazmış oldukları yazılar Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç farklı dil derlenerek kitap haline getirilmekte ve böylece genç zihinlerimizin kalemlerinde dökülen satırların yayın hayatına kazandırılması amaçlanmaktadır.

İRADE:

⦁ Sözlükte “istemek” anlamındaki revd kökünden türeyen irâde “Allah’ın emirleri, hükümleri ve fiillerinde hür olduğunu bildiren sıfat” diye tanımlanır.

⦁ İrâde terim olarak “nefsin yapılması gerektiğine hükmettiği bir işi, bir amacı gerçekleştirmeyi istemesi, ona yönelmesi” veya “canlıyı, kendisinden değişik mahiyetteki fiillerin doğmasını sağlayacak bir duruma getiren nitelik” yahut “bir fayda elde etme inancının ardından doğan eğilim” gibi değişik şekillerde tanımlanmıştır.

⦁ Fahreddin er-Râzî’nin kaydettiğine göre filozoflar, bir fiilin yapılmasında tamamen veya büyük ölçüde fayda bulunduğuna dair bizde bir kanaat uyandığında içimizde onu elde etme yönünde bir eğilim hâsıl olacağını, bu eğilime irade denildiğini belirtmişlerdir.

UMUT:

⦁ Sözlükte “ümit, emel, beklenti, istek” gibi anlamlara gelen recâ kelimesi tasavvufta “kulun ilahi rahmetin genişliğine bakması, rabbinin lütfunu kendine yakın hissetmesi, sonucun iyi olacağını düşünüp sevinmesi, celali cemal gözüyle görmesi” şeklinde tanımlanmıştır. [İslam Ansiklopedisi (Kuşeyri, s. 318)]

⦁ Ebu Talib el-Mekki’ye göre umut/reca: Tasavvufi makamlar arasında sayılmıştır.

⦁ Gazzali’ye göre umut/reca: Sağlam bir tohumu, sürülmüş ve temiz bir toprağa ekip, ayrık otlarından temizleyip, zamanında sulayan kimsenin, o ekinden ürün beklemesine “umut” denir.

⦁ Sezai Karakoç’a göre umut/reca: Kaybedildiği taktirde en büyük felaketin yaşanacağı şeydir umut, içinde bulunduğumuz durumdan daha kötüsü umudumuzu kaybetmektir.

⦁ Mevlana Celaleddin Rumi’ye göre umut/reca: Hiç bitmeyen bahar mevsimidir. İçine kar da yağar, fırtına da kopar ama çiçekler hep açar.

⦁ Nuri Pakdil’e göre umut/reca: “Umut” kelimesi yerine “Türkiye” adını yazsak yeridir. Çünkü Türkiye, yalnız kendi kendisi için değil, Orta Doğu ülkeleri için de var olmak zorundadır.

 

Anahtar Kelimeler:

Revd, Reca, Mükellefiyet, Sorumluluk, Hürriyet, Eylem, Yürüyüş, Rağbet, Muhabbet, Emn

 

İRADENİ KUŞAN, UMUDU YEŞERT !

Kurguyla gerçekliğin iç içe geçirilip anlamsızlığın dayatıldığı dünyaya, umudumuzu yeşertip irademizi kavileştirerek direniyoruz.

Mavera Vakfı deneme yarışması 2024 teması: “İradeni Kuşan, Umudu Yeşert!”

Biz, tutsak düşüncelerin prangalarını kıranlar, hakikat olarak sunulan sapkın akımların maskesini düşürenleriz.

 

Büyülü bir rüya olarak ruhumuzu ele geçirmeye çalışan karabasandan uyanma vakti artık.

Yüzümüzü masmavi göğe döndürüp, zihinlerimize dayatılmış sahte olan her ne varsa hepsini elimizin tersiyle bir kenara itmenin vakti!

Sizleri, siber dünyanın zindanlarına hapsedilen insanlığın kendi iç sesini yeniden bulmaya çağırıyoruz.

Cilalı yalanların zihinleri bulanıklaştırdığı ekranlara sırtınızı dönün, hakikatin berrak çağrısına kulak verin.

 

İRADENİZİ ORTAYA KOYUN!

UMUDUN TOHUMLARI YEŞERSİN!

 

Teknolojinin göz kamaştırıcı ışıkları altında, sosyal medya aracılığıyla insan umuduna periyodik saldırılar düzenlenirken, sizleri elinize bir kalem alıp direnmeye davet ediyoruz.
İradeni Kuşan Umudu Yeşert konulu şiir, hikâye, deneme yarışması tüm dünyadan ön lisans ve lisans öğrencilerinin katılımıyla başlıyor.
Umut edin, umut olun…
Reca makamından bir umutla alın kalemi elinize,
Ve onu iradenizin kuvvetiyle kavrayın.

 

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı.

Son başvuru tarihi: 5 Nisan 2024.

Başvuru için www.maveraodulleri.com

Medya Sponsorumuz

2013 yılında kurulan Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı; insanlığa örnek olacak ahlaklı, ilim ve tevazu sahibi; sağlıklı ve erdemli nesiller yetiştirme gayesiyle yola çıkmıştır.

Hızlı Menü

Copyright: © 2024 Mavera Ödülleri