Chat with us, powered by AITable

Yarışma Kuralları

MAVERA ÖDÜLLERİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

1. KONU

2024 Mavera Ödülleri yarışma konusu: İradeni Kuşan, Umudu Yeşert!

 

2. ANLAM VE AMAÇ

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı, sahip olduğu değer ve tecrübelerin genç nesilde aksülamel uyandırması amacıyla her yıl farklı ve çeşitli organizasyonlar düzenlemektedir.

Bu sene gerçekleştirilecek olan şiir, hikâye ve deneme yarışmaları vesilesiyle gençlerimizin yeteneklerini keşfederek geleceğe dair umutlarını öğrenmeyi ve bunu tarihin en kadim iletişim aracı olan ‘kalem’ ile gündeme taşımayı hedefliyoruz.

 

3. YARIŞMA KAPSAMI VE KATILIM ŞARTLARI

Eserlerde İradeni Kuşan, Umudu Yeşert! konusu işlenecektir.

Şiir, Hikâye, Deneme yarışmalarına yurt içi ve yurt dışında ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim gören her öğrenci katılabilir.

01.01.1997 tarihi ve sonrasında doğmuş olanların başvuruları kabul edilecektir.

Yazıların edebi tür açısından “şiir”, “hikâye” ve “deneme” özelliklerine uygun olmasına özen gösterilmelidir.

Eserlerin dili Türkçedir. Değerlendirmede Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

Düşmanlık ve kin doğuran, küçümseyici, aşağılayıcı nitelikteki yazılar dikkate alınmayacaktır.

Değerlendirme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları ve akrabaları yarışmaya katılamazlar.

Değerlendirme Kurulu üyeleri şiir, hikâye ve deneme yazılarını değerlendirirken katılımcıların isimlerini görmemektedirler.

Eserler özgün nitelikte olmalıdır. Yayımlanmış, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler dikkate alınmayacaktır. Tespiti halinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmeyi kabul etmiş sayılacaktır.

Daha önce Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın düzenlemiş olduğu yarışmalara ve diğer deneme yarışmalarına katılarak dereceye girmiş olanlar yarışmaya katılamazlar. Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen yarışmalara katılmış fakat dereceye girememiş katılımcıların ise başvuruları kabul edilecektir.

Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacak ve sahibine iade edilmeyecektir.

Adaylar yarışmaya sadece bir (1) eserle katılma hakkına sahiptir. Birden fazla kişi tarafından yazılmış ortaklaşa eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Yarışmaya katılan eserleri Vakıf, yazarların isimlerine yer vermek kaydıyla her türlü matbu, dijital ya da diğer tüm mecralarda kullanabilecektir.

Yayınlanmaya değer bulunan eserler, kısmen ya da tamamen kitap haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kitaplaştırma aşamasında eserler, editör kontrolünden geçirilecek ve gerekli görülen noktalarda düzeltmeler yapılacaktır. Bu bağlamda, ilk 10’a giren eserlerin Arapça ve İngilizce çevirileri de yapılarak 3 dilde basılı halde dijital, web ve sosyal medya ortamlarında paylaşılması planlanmaktadır.

Yarışmaya katılan eserler, katılımcılar tarafından maveraodulleri.com adresine, .doc, .docx (Microsoft Word) formatında yüklenmelidir.

Yarışmaya katılanlar belirlenen ve ilan edilen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyeceklerdir.

Ödüller, kazanan kişilerin kendilerine has olup paylaşılması veya başkalarına devredilmesi söz konusu olmayacaktır.

Dereceye giren yarışmacıların ödül başvurularında kimlik bilgilerini ve öğrenci belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

Vakıf gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu hallerde yarışmayı iptal edebilir veya erteleyebilir.

Yarışma neticesinde dereceye giren öğrenciler Mavera Vakfı’nın düzenlemiş olduğu Yazarlık Atölyesi programına davet edileceklerdir.

Katılımcılar kişisel bilgilerini maveraodulleri.com adresinde bulunan elektronik başvuru formuna doğru ve tam olarak girmelidirler.

Yarışmaya başvuran adaylar yarışma şartnamesini bütünüyle kabul etmiş sayılacaktır.

 

3.1 Şiir Türündeki Eserler;

A4 kağıdına,

1,5 satır aralığıyla,

12 punto büyüklüğünde,

Times New Roman karakteriyle,

Şiir başlığı belgenin içinde belirtilerek,

Şiirler Serbest teknik kullanılarak üç (3) sayfayı aşmayacak şekilde yazılacaktır.

 

3.2 Hikâye Türündeki Eserler;

A4 kâğıda,

1,5 satır aralığıyla,

12 punto büyüklüğünde,

Times New Roman karakteriyle,

Hikâye başlığı belgenin içinde belirtilerek,

Hikayeler en fazla 1400 kelimeden oluşacaktır.

 

3.3 Deneme Türündeki Eserler;

A4 kâğıda,

1,5 satır aralığıyla,

12 punto büyüklüğünde,

Times New Roman karakteriyle,

Deneme başlığı belgenin içinde belirtilerek,

900-1200 kelime aralığında olacak şekilde yazılacaktır.

 

4. PUANLAMA ESASLARI

Yarışmaya katılan eserler, belirlenen esaslara göre Değerlendirme Kurulu tarafından iki aşamalı olarak (ön değerlendirme ve son değerlendirme yapılarak) puanlanacaktır. Yarışmaya katılan eserler değerlendirme kurulu üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.

 

4.1 Şiir Değerlendirme Kriterleri:

Özgün Başlık (5 Puan)

Türkçeyi Kullanma Becerisi (15 Puan)

Ses, Ahenk, Söyleyiş Kuvveti (20 Puan)

Etkileyicilik (10 Puan)

Estetik Duyuş, İmajlar (20 Puan)

Konu Bütünlüğü /Temanın İşlenişi/Özgünlük (30 Puan)

 

4.2 Hikâye Değerlendirme Kriterleri:

Özgün Başlık (5 Puan)

Türkçeyi Kullanma Becerisi
ve Edebi Üslup: (20 Puan)

Kurgu Tekniği: (25 Puan)

Karakterler, Mekân Tasvirleri,
Zaman Mefhumu (20 Puan)

Konu Bütünlüğü /Temanın İşlenişi/Özgünlük (30 Puan)

 

4.3 Deneme Değerlendirme Kriterleri:

Özgün Başlık (5 puan)

İmla ve Yazım Kurallarına Riayet (20 puan)

Edebi Üslup ve Anlatım (35 puan)

Konuyu Ele Alış, İçerik ve Özgünlük (40 puan)

 

5. ÖDÜLLER

Birinci: Dizüstü Bilgisayar (MSI KATANA 15 B12VGK-087XTR)

İkinci: Dizüstü Bilgisayar (DELL G15 5530 G155530010WH)

Üçüncü: Dizüstü Bilgisayar (LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6)

Mansiyon: Dereceye giren 7 kişiye “Tam Altın” verilecektir.

Not 1: Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı şartnamede özellikleri belirtilen bilgisayarların temin edilememesi durumunda muadil bir marka/model bilgisayar ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Not 2: Her edebi türde dereceye giren her 10 kişiye ödül verilecektir.

 

6. DEĞERLENDİRME KURULU:

 

6.1 Şiir

Celal Fedai

Hüseyin Akın

Serap Kadıoğlu

Sıddık Ertaş

Şakir Kurtulmuş

Şeref Akbaba

Turan Karataş, Prof. Dr.

Zeynep Arkan

 

6.2 Hikâye

Alaattin Karaca, Prof. Dr.

Ali Işık

Aykut Ertuğrul

Naime Erkovan

Özlem Metin

Şerif Aydemir

Yasemin Karahüseyin

Yunus Emre Özsaray, Dr.

 

6.3 Deneme

Âlim Kahraman, Dr.

Fahri Tuna

Gökhan Özcan

Kurtuluş Öztürk, Dr.

Mustafa Uçurum

Müjdat Uluçam, Dr.

Nuray Alper

Vildan Coşkun, Prof. Dr.

 

7. YARIŞMA TAKVİMİ

İlan tarihi: 01 Şubat 2024

Son teslim tarihi: 05 Nisan 2024

Sonuç açıklama ve ödül töreni tarihi: 30 Mayıs 2024

 

8. YÜRÜTME KURULU

Sedat AYYILDIZ – Yürütme Kurulu Başkanı

Mehmet KIRTORUN – Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Genel Sekreteri

Ömer Faruk YAKUPOĞLU – Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Koordinatörü

Müjdat ULUÇAM – Mavera Ödülleri Koordinatörü

Önder TOPCU – Karz-ı Hasen Vakfı Koordinatörü

Şeyma AYAZ – Mavera Akademi Koordinatörü

Abdullah KOÇAK – Mavera Vakfı Kurumsal İletişim Direktörü

İbrahim Mert KAYADİBİ – Mavera Vakfı Kurumsal İletişim

2013 yılında kurulan Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı; insanlığa örnek olacak ahlaklı, ilim ve tevazu sahibi; sağlıklı ve erdemli nesiller yetiştirme gayesiyle yola çıkmıştır.

Hızlı Menü

Copyright: © 2024 Mavera Ödülleri