Dr. Abuzer Dişkaya

1977 yılında Adıyaman’ın Gerger ilçesinin Ninyat köyünde doğdu. İzmir, Torbalıda büyüdü. 1998 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. Aynı yıl Felsefede yüksek lisans yapmak için İran İslam Cumhuriyetine gitti. Şeyh Müfit Üniversitesinde, İslam felsefesi ve Kelamı Bölümünde başladığı yüksek lisansını 2009 yılında “İbn Sina’da akıl ve akli bilgi” adlı yüksek lisans teziyle bitirdi. 2013 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünde doktoraya başladı. 2020 yılında aynı bölümden Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun danışmanlığında “Aklın Sınırlarında: İslam Felsefesinde İkinci Akledilirler Öğretisi” başlıklı doktora teziyle mezun oldu. Çeviri, telif ve makaleleri bulunan Abuzer Dişkaya evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Halihazırda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde felsefe hocası olarak görev yapmaktadır.